Odzimovanie a zazimovanie

Odzimovanie

 • demontáž plachty
 • vypustenie bazéna 
 • vyčistenie bazéna
 • zloženie technológie a príslušenstva
 • odskúšanie technológie
 • úprava vody a spustenie do prevádzky
 • dodávka chémie na celú sezónu

Zazimovanie

 • úprava vody na zimné obdobie
 • rozobratie a odvodnenie technológie v šachte
 • odvodnenie potrubí a komponentov bazéna
 • prekrytie bazéna plachtou