Celosezónne čistenie a údržba

Povysávanie bazéna, úprava vody bazénovou chémiou , čistenie linky pri hladine, prepratie pieskového filtra, dopustenie vody

Bazén pred úpravou vody

Bazén po vyčistení