Montáž filtrácií, tepelných čerpadiel a protiprúdov

Filtračné jednotky

  • Výmena starých filtračných jednotiek za nové, s úspornými čerpadlami
  • Výmena starej pieskovej náplne (piesok treba meniť raz za 3-5 rokov podľa zataženia bazéna, či je interiérový - exteriérový, s celoročnou prevádzkou - prípadne len sezónny), piesok znehodnocujú oleje, tuky, masnota
  • Výmena pieskovej náplne za Zeolit - dvakrát ročne treba Zeolit regenerovať solným roztokom
  • Výmena pieskovej náplne za AFM (aktivovaný filtračný materiál).

Tepelné čerpadlá

  • Montáž tepelného čerpadla do vášho bazéna.
  • Montáž zahŕňa vodoinštalačné a elektroinštalačné práce. 

Čerpadlá s protiprúdom

  • Montáž protiprúdového čerpadla do vášho bazéna.
  • Montáž zahŕňa vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.